آبی تر از آرامشی تو

 

 

آبی تر از ارامشی تو
در من هوای خواهشی تو


ای نازنین با من بیا
تافصل پیوستن بیا

تعبیر خوب خواب من شو


در خلوت روشن بیا
تا فرصت گفتن بیا

تفسیر عشق ناب من شو 


آبی تر از آرامشی تو
در من هوای خواهشی تو

با من بیا ای نازنین
ای یاور خلوت نشین
ای صادق عاشق ترینم


ای یادگارقصه ها
ای بااصالت ای رها
ای تکیه گاه آخرینم

 

آبی تر از آرامشی تو

در من هوای خواهشی تو

ای نازنین وقتی زمین

مجنون را از یاد برد


در کوچه های سرد شب

لیلای ما را باد برد


وقتی شکست آیینه ها

از بغض تلخ کینه ها


شیرین ما را یک خزان

از سینه فرهاد برد

 

آبی تر از آرامشی تو
در من هوای خواهشی تو


ای نازنین با من بیا تا فصل پیوستن بیا

تعبیر خوب خواب من شو


در خلوت روشن بیا تا فرصت گفتن بیا

تفسیر عشق ناب من شو @>-

/ 0 نظر / 89 بازدید